Seværdigheder i Island

Åben kort
Coat of arms: Island

09:06:34

Landekode ISO IS

Telefonopkald +354

Tidszone Atlantic/Reykjavik

Hovedstad Reykjavik

Mest populære byer

AkranesVesturlandBefolkning:6 901
AkureyriNorðurland eystraBefolkning:18 041
ÁlftanesHöfuðborgarsvæðiðBefolkning:2 498
EgilsstaðirØstlandetBefolkning:2 393
GardabaerHöfuðborgarsvæðiðBefolkning:12 172
GrindavikSuðurnesBefolkning:3 122
HafnarfjordurHöfuðborgarsvæðiðBefolkning:28 184
HúsavíkNorðurland eystraBefolkning:2 196
HveragerðiSydlandetBefolkning:2 483
ÍsafjörðurVestfjordeneBefolkning:2 571
KeflavikSuðurnesBefolkning:15 081
KopavogurHöfuðborgarsvæðiðBefolkning:34 122
MosfellsbaerHöfuðborgarsvæðiðBefolkning:9 131
ReykjavikHöfuðborgarsvæðiðBefolkning:123 246
SauðárkrókurNorðurland vestraBefolkning:2 564
SelfossSydlandetBefolkning:6 878
SeltjarnarnesHöfuðborgarsvæðiðBefolkning:4 415
VestmannaeyjarSydlandetBefolkning:4 282

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning