Seværdigheder i Island

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

203814

Dødsfald

179

Coat of arms: Island

 

IS

Landekode ISO

+354

Telefonopkald

Atlantic/Reykjavik

Tidszone

Reykjavik

Hovedstad

Mest populære byer

AkranesVesturland
Befolkning:6 901
AkureyriNorðurland eystra
Befolkning:18 041
ÁlftanesHöfuðborgarsvæðið
Befolkning:2 498
EgilsstaðirØstlandet
Befolkning:2 393
GardabaerHöfuðborgarsvæðið
Befolkning:12 172
GrindavikSuðurnes
Befolkning:3 122
HafnarfjordurHöfuðborgarsvæðið
Befolkning:28 184
HúsavíkNorðurland eystra
Befolkning:2 196
HveragerðiSydlandet
Befolkning:2 483
ÍsafjörðurVestfjordene
Befolkning:2 571
KeflavikSuðurnes
Befolkning:15 081
KopavogurHöfuðborgarsvæðið
Befolkning:34 122
MosfellsbaerHöfuðborgarsvæðið
Befolkning:9 131
ReykjavikHöfuðborgarsvæðið
Befolkning:123 246
SauðárkrókurNorðurland vestra
Befolkning:2 564
SelfossSydlandet
Befolkning:6 878
SeltjarnarnesHöfuðborgarsvæðið
Befolkning:4 415
VestmannaeyjarSydlandet
Befolkning:4 282

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning